تاريخ : یکشنبه بیستم دی ۱۳۸۸

                      بسمه تعالي

                                                                                     شماره:13                                                                                      تاريخ: 20/10/1388

به:همکاران محترم درس زمین شناسی  

از:گروه آموزشي درس زمين شناسي بابلسر

موضوع: ارسال بارم بندی  

باسلام واحترام فراوان، بدین وسیله بارم بندی  نیم سال اول  ،نیم سال دوم وجبرانی    درس  زمین شناسی سال سوم ،علوم زمین 1 وعلوم زمین  2 دوره ی پیش دانشگاهی  رشته ی  علوم تجربی  جهت اطلاع خدمتتان ارسال می گردد.

                                   محمد رضا      يوسفي روشن

                      سرگروه آموزشي درس زمين شناسي بابلسر

                    بارم بندی درس زمین شناسی سال سوم

فصل

نیمسال اول

نیمسال دوم

جبرانی

1

2

1

1

2

7

2

2.5

3

5.5

1

1.5

4

5.5

1

2

5

-

4

3.5

6

-

2.5

2

7

-

2.5

2.5

8

-

2

2

9

-

4

3

جمع

20

20

20

بارم بندی  درس علوم زمین 1 وعلوم زمین 2  دوره ی پیش دانشگاهی

علوم زمین 1

علوم زمین 2

فصل

نیمسال اول

جبرانی

فصل

نمیسال دوم

جبرانی

1

2

2

7

3.5

4

2

4

5

8

2

3

3

3

4

9

2

3

4

2

3

10

2

3

5

2

3

11

3

4

6

2

3

12

2.5

3

جمع

15

20

جمع

15

20

 


ارسال توسط محمد رضا یوسفی روشن